Privacystatement

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot jou als persoon. Denk aan je naam, je adres, je e-mailadres en je IP adres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

 

Waarom Buro de Vakmannen persoonsgegevens nodig heeft

Buro de Vakmannen verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Vaak is dit in het kader het (mogelijk toekomstig) uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


Ook verwerken we persoonsgegevens als je je aanmeldt voor een bijeenkomst, workshop of een ander evenement dat Buro de Vakmannen organiseert. We bewaren die gegevens nooit langer dan nodig is en gebruiken die gegeven alleen maar voor het doel dat we je vooraf hebben laten weten.

 

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens wanneer we gebruikersonderzoek doen. Dit kan bijvoorbeeld een gebruikerstest of interview zijn op een locatie waar we je uitnodigen (on site onderzoek), of een online enquête of een (telefonisch) gebruikers-onderzoek. Soms maken we ook beeld- en geluidsopnames van zowel de online als de on site onderzoeken. We vragen hiervoor altijd je toestemming vooraf en we bewaren geen gegevens langer dan nodig is.

 

Hoe lang Buro de Vakmannen de persoonsgegevens bewaart

Buro de Vakmannen bewaart je persoonsgegevens nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doorgaans is dit enkele weken tot een paar maanden, maar nooit langer dan een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De enige uitzondering hierop is wanneer je als respondent expliciet toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van een foto (of ander persoonsgegeven) in presentaties of social media.

 

Delen met anderen

Buro de Vakmannen verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het delen van resultaten met onze opdrachtgevers.

 

Social media

Bij deelname aan onze workshops en tests kun je door ons op de foto worden gezet. Die foto’s delen we vervolgens op sociale media (bijvoorbeeld Facebook, Instagram en LinkedIn). We vragen waar mogelijk toestemming voor het posten.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Buro de Vakmannen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Buro de Vakmannen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Buro de Vakmannen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Buro de Vakmannen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Buro de Vakmannen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Buro de Vakmannen heeft hier geen invloed op.

 

Buro de Vakmannen heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@burodevakmannen.nl. Buro de Vakmannen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiligen

Buro de Vakmannen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Buro de Vakmannen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk je dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Buro de Vakmannen op via info@burodevakmannen.nl .

www.burodevakmannen.nl is een website van Buro de Vakmannen . Buro de Vakmannen is als volgt te bereiken via info@burodevakmannen.nl.